Tilbud og aktiviteter for de 15 -17 årige

Art og omfang af aktiviteter, der iværksættes jf. § 10 i Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, erhverv eller anden aktivitet for de 15-17 årige.


Anden aktivitet for 15-17 årige for 2017, 2018 og 2019 (jf. pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet)
  Antal 2017 Antal
2018
 
Antal
2019

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU

 6  1  0

Dansk uddannelse

 0  0  0

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven

 1  5  4

Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven

 19  16  12

Frakendt ungeydelsen

 4  2  0

Orlov (Barsel)

 1  0  2

Ophold i udlandet

 18  16  11

Praktik i ungevejledningen

 4  7  6

Produktionsskole

 21  13  18

Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven (særligt indkøbt tilbud målrettet alene 15-17 årige)

 8  6  8

Voksenspecialundervisning

 0  0  0

VUC-HF niveau

 0  2  1

Øvrige uddannelser og kurser

 0  0  0
 Arbejde 41  39  40
 Højskole 0 1  1

I alt

123  108  103

Note: udtræk fra UV Data 1. juni 2017, 1. juni 2018 og 3. juni 2019.

 
Anden aktivitet for 15-17 årige for 2017, 2018 og 2019 (jf. pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet)
  Antal 2017 Antal
2018
 
Antal
2019

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU

 6  1  0

Dansk uddannelse

 0  0  0

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven

 1  5  4

Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven

 19  16  12

Frakendt ungeydelsen

 4  2  0

Orlov (Barsel)

 1  0  2

Ophold i udlandet

 18  16  11

Praktik i ungevejledningen

 4  7  6

Produktionsskole

 21  13  18

Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven (særligt indkøbt tilbud målrettet alene 15-17 årige)

 8  6  8

Voksenspecialundervisning

 0  0  0

VUC-HF niveau

 0  2  1

Øvrige uddannelser og kurser

 0  0  0
 Arbejde 41  39  40
 Højskole 0 1  1

I alt

123  108  103

Note: udtræk fra UV Data 1. juni 2017, 1. juni 2018 og 3. juni 2019.

 
 
Anden aktivitet for 15-17 årige for 2017, 2018 og 2019 (jf. pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet)
Antal 2017 Antal
2018
Antal
2019

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU

6 1 0

Dansk uddannelse

0 0 0

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven

1 5 4

Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven

19 16 12

Frakendt ungeydelsen

4 2 0

Orlov (Barsel)

1 0 2

Ophold i udlandet

18 16 11

Praktik i ungevejledningen

4 7 6

Produktionsskole

21 13 18

Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven (særligt indkøbt tilbud målrettet alene 15-17 årige)

8 6 8

Voksenspecialundervisning

0 0 0

VUC-HF niveau

0 2 1

Øvrige uddannelser og kurser

0 0 0
Arbejde 41 39 40
Højskole 0 1 1

I alt

123 108 103

Note: udtræk fra UV Data 1. juni 2017, 1. juni 2018 og 3. juni 2019.

 
Sidst opdateret: 18.01.2020