Ny uddannelsespolitisk målsætning - år 2030

I efteråret 2017 vedtog regeringen og en række forligspartier i Folketinget en aftale om bedre veje til uddannelse og job. Med aftalen er den uddannelsespolitiske målsætning ændret. Ambitionen er, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den uddannelsespolitiske målsætning 2018:

Alle 25- årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder at,

  • i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
  • i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret
  • alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt

Via linket i højre menuen findes Undervisningsministeriets notat for de første resultater for den nye målsætning.

Den måler på, hvor stor en andel af de unge, der gik ud af 9. klasse i 2016, der forventes at få en ungdomsuddannelse inden de bliver 25 år.

Resultaterne på landsplan viser, at:

  • 84 procent af de unge, som gik i 9. klasse i 2016, forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, inden de bliver 25 år
  • 7 procent af de unge i alderen 15-24 år er uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet

Bagerst i notatet findes resultaterne på kommuneniveau.

Profilfigurer 2016:

Profilfiguren viser, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig, hvis de uddanner sig som alle andre årgange i det valgte profilår.

Se profilfigurer (her kan du selv danne profilfigurer ud fra en række kriterier som fx prognoseperioden, køn eller herkomst).

 

Sidst opdateret: 17.01.2020