Kontakttid for de 15 - 17 årige

Jf. § 10 i Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet skal uddannelsesvejleder kontakte 15-17 årige unge senest 5 arbejdsdage efter, at uddannelsesvejleder er blevet bekendt med, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan.

Uddannelsesvejleder skal tilbyde 15-17 årige unge en ny aktivitet senest 30 kalenderdage efter, at kontakten er etableret, jf. stk. 1, dog under hensyntagen til sommerferieperioden på institutioner, som udbyder ungdomsuddannelser.

Ledelsen i Team Unge foretager ugentlig opfølgning på kontakttiden (5 og 30-dags reglerne) for de 15-17 årige.

Begge mål opfyldes med 100%.

4 gange årligt på uddannelsesvejledernes møde gennemgås lister på de 15-17 årige. Her erfaringsudveksler vejlederne om kontakten og vejledningen af de 15-17 årige.

Sidst opdateret: 18.01.2020