EUD/EUX som karrierevalg

En del af strategi indsatsen ”Tværgående ungeindsats for ledige unge” i Viborg Kommune

Flere af Viborg Kommunes unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Et nyt samarbejdsprojekt mellem 6 udvalgte grundskoler i kommunen, uddannelsesvejlederne, erhvervsuddannelserne, virksomheder og faglige organisationer LO/DI, skal intensivere indsatsen for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse/EUX som karrierevej.

Projektet indeholder en række konkrete læringsaktiviteter for udskolingseleverne fra skolerne: Hammershøj, Houlkær, Søndre, Vestre, Vestervang og Viborg Ungdomsskole, hvor omdrejningspunktet for indsatsen er,  uddannelse- og jobundervisning, inddragelse af erhvervsuddannelse og virksomhed i elevundervisningen samt forældreinddragelse.  

Det overordnede mål med projektet er, at indsatsen igennem ”EUD/EUX som karrierevej” skal være med til at styrke de unges valgkompetencer og sikre, at:

  • Unge i højere grad vælger en erhvervsuddannelse og EUX som karrierevej.
  • Unge og deres forældre gennem indsatsen får et klart billede af erhvervsuddannelses- og senere karrieremulighederne og dermed en øget motivation til at vælge/gennemføre uddannelsen.
  • Unge træffer det rigtige uddannelsesvalg og undgår unødvendige afbrydelser/omvalg/frafald

Se projektbeskrivelsen her.

 

Sidst opdateret: 18.01.2020