Brug for alle unge

Formål
Formålet er at styrke og udvikle en ressourcefokuseret vejledning af ikke-uddannelsesparate elever gennem udvikling af skole-hjem-samtalerne samt nye gruppevejledningsforløb.

Samarbejdsaftale
Team Unge og Brug for alle unge (BFAU) har indgået aftale om samarbejde med henblik på at styrke ikke-uddannelsesparate (IUP) unges forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Aftalen tager sit udgangspunkt i forskningscirklen om "Vejledning af psykisk sårbare unge" og udmøntes i Viborg gennem projektet "Kvalificering af indsatsen i forbindelse med den foreløbige UPV i 8. klasse".

Gruppevejledning
Vi har afprøvet forskellige gruppevejledningsmodeller, hvor vi møder forskellige udfordringer. F.eks. er nogle IUP-elever negative på forhånd - fordi UPV med sin form opleves som et stempel af, at de ikke er gode nok. En del IUP-elever er endnu ikke så modne, at de kan abstrahere og reflektere over egen adfærd og situation. Tankerne bag gruppevejledning er, at den er med til at støtte de unges refleksionsproces, fordi de kan spejle sig i andre unges situation, når der gennem gruppevejledningen opbygges et trygt samtalerum, hvor vejlederen har ansvar for, at alle deltagere kommer til orde og alle bliver hørt og anerkendt.

 

Sidst opdateret: 25.03.2020