Uddannelsesvejledning

I Uddannelsesvejledningen arbejder vi på at

 • Kvalificere unge til deres uddannelsesvalg, med special vægt på unge med særligt behov for vejledning.
 • Formidle samarbejdet mellem de unge og deres kontaktflader i forhold til uddannelse og job.
 • Skabe perspektiv i de unges valg for at de kan nå frem til et, for dem godt liv.
 • Tage hånd om den gruppe af unge, som har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesvejledningen har vejledningsansvaret for

 • Vejledningen i folkeskolens 8., 9. og 10. klasse.
 • Uddannelsesvejledningen har en opsøgende forpligtelse i forhold til de unge under 18 år, der ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet aftalt med vejlederen.
 • Unge 18-24 årige, der har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse skal tilbydes vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 

Uddannelsesvejledningen skal koordinere og udvikle

 •  Forskellige vejledningsaktiviteter
 •  Vejledningsstrategier og metoder
 •  Kvalitet i vejledningen
 •  Resultatformidling og selvevaluering

Uddannelsesvejledningen skal samarbejde med

 • Ungdomsuddannelserne
 • Sagsbehandlere
 • Erhvervslivet
 • Andre kommunale afdelinger
 • Øvrige UU’er
 • Alle andre relevante samarbejdsparter

 

Sidst opdateret: 18.01.2020