Uddannelsesparat til gymnasial uddannelse

Som hovedregel skal du være vurderet uddannelsesparat ved en helhedsvurdering i 8. og 9. klasse og have over 5 i gennemsnit i dine standpunktskarakterer. Der er adgang til HF direkte fra 9. klasse, hvis du får over 4 i standpunktskarakterer og eksamensgennemsnit.

Fra august 2019 blev der indført yderligere adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. For at komme på HF direkte fra 10. klasse, skal man have bestået folkeskolens afgangseksamen og mindst have opnået karakteren 2 i dansk og matematik i 10. klasse prøven. Der er ligeledes indført et adgangskrav til de 3-årige gymnasiale uddannelser (HHX, HTX og STX) om mindst 5 i gennemsnit i standpunktskarakterer, hvilket skal bekræftes ved afgangsprøven.

Hvis man er vurderet ikke-uddannelsesparat, eller man ikke opnår de nødvendige karakterer ved eksamen, så har man ikke krav på at blive optaget, men man har mulighed for at søge om optagelse og få adgang fx via en vejledningssamtale eller via en optagelsesprøve og helhedsvurdering. Man kan spørge sin vejleder eller chatte med e-vejledningen om adgangskravene.

Læs mere her om optagelseskravene til de gymnasiale uddannelser

Sidst opdateret: 18.01.2020