Hvornår er man uddannelsesparat

Hvornår er man uddannelsesparat 

Lærerne vurderer hver enkelt elev i 8. klasse i elevplanen. Du er uddannelsesparat, hvis gennemsnittet af alle karakterer er mindst 4, og skolen vurderer, at du har de nødvendige personlige og sociale kompetencer

Nødvendige personlige og sociale kriterier.

 Personlige kriterier

  • Motivation for uddannelse og lyst til læring

  • Selvstændighed - at eleven tager initiativ i opgaveløsninger

  • Ansvarlighed – at eleven er forberedt til timerne

  • Mødestabilitet – rettidighed og lavt fravær

  • Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.

    Sociale kriterier

  • Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.

  • Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker

  • Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

Sidst opdateret: 18.01.2020