Uddannelsesparat

uddannelsesparat

I 8. klasse uddannelsesparathedsvurderes alle elever ud fra deres aktuelle ønske om erhvervsuddannelse og/eller gymnasial uddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen sker på elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer med henblik på at fastslå, om eleverne forventes at være parate til en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Det er en løbende proces at blive uddannelsesparat. For de elever, som vurderes ikke uddannelsesparate i 8. klasse fastlægges en vejledningsplan i samarbejde med hjem, skole og UU for, hvordan der skal arbejdes frem mod at blive uddannelsesparat.

Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse på Uddannelsesguiden

Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering i 9. og 10. klasse på Uddannelsesguiden

Hvad siger Børne- og Undervisningsministeriet om uddannelsesparathed?

 
Sidst opdateret: 18.01.2020