Specialvejledning

Uddannelsesvejlederne tilbyder børn og unge i specialtilbud (specialklasser, specialskoler, inklusionsklasser) særlige vejlednings- og uddannelsesforløb.

I vejledningen indgår bl.a.:

  • vejledningsaktiviteter, som kan være praktikforløb i virksomheder/på institutioner, særlige eller ordinære introduktionsforløb og besøg på relevante ungdomsuddannelsessteder
  • vejledning om valg af tilbud efter grundskolen. Det kan være både individuelle og ordinære uddannelsesforløb med forskellige støtteforanstaltninger
  • samarbejde med andre relevante instanser (PPR, sagsbehandler o.l)
  • Uddannelsesvejlederen deltager i forældremøder, udskolingssamtaler og netværksmøder efter behov 

Målet er, at der på udskolingstidspunktet foreligger en uddannelsesplan for den unges fremtid.

Under Andre muligheder  vil du kunne læse mere, om vores målgruppeuddannelser, hvis du ikke er klar til at tage en ordinær ungdomsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse.

 

Sidst opdateret: 18.01.2020