HTX

HTX - Højere Teknisk Eksamen - er en 3-årig gymnasial uddannelse, som har fokus på teknologiske og naturfaglige fag.

Du kan starte på HTX direkte efter 9. eller 10. klasse, og uddannelsen giver adgang til videregående uddannelser. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også er mange fag, som du skal have.

Noget af undervisningen på HTX foregår i værksteder og i laboratorier, hvor du i praksis afprøver de teorier, du lærer. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre - begge dele noget du kan bruge senere i livet.

Den faglige profil giver et godt afsæt til uddannelsen inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og de teknologiske videnskaber.

Du kan finde mere info om HTX på Midtbyens Gymnasium.

Sidst opdateret: 18.01.2020