Gymnasiale uddannelser

En gymnasial uddannelse er det man kalder en boglig uddannelse og den giver mulighed for at fortsætte på en videregående uddannelse.

Der findes 5 forskellige typer af gymnasiale uddannelser, der hver har sine fortrin:

EUX afviger fra de andre gymnasiale uddannelser, fordi den giver dig mulighed for at opnå gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse.

Med andre ord er du ligestillet med personer, der har en gymnasial eksamen, hvis du gennemfører EUX. Du tager EUX i forbindelse med, at du tager din erhvervsuddannelse.

Bagefter kan du altså læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. Du får det man kalder "generel studiekompetence".

Du kan kontakte Studievalg Midt-Vest eller eVejledningen for at undersøge mere om de videregående uddannelser.

Sidst opdateret: 18.01.2020