FGU

FGU

Den forberedende grunduddannelse er et nyt tilbud for unge op til 25 år, som efter grundskolen har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til erhvervsuddannelse, gymnasie eller job.

Hvad er FGU?

FGU er en forberedende ungdomsuddannelse for unge under 25 år, hvor de unge forberedes til uddannelse eller job. Uddannelsen varer op til 2 år og består af de 3 linjer:

  • AGU - Almen grunduddannelse
  • PGU - Produktionsgrunduddannelse
  • EGU - Erhvervsgrunduddannelse

 

Hvem kan gå på FGU?

Er for unge under 25 år, som opfylder følgende:

  • Har afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende.
  • Har ikke gennemført en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.
  • Har ikke forudsætninger, på nuværende tidspunkt, for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.
  • Er motiveret for uddannelse.

 

Hvor kan jeg gå på FGU?

FGU Midtjylland har skoler i Viborg og Silkeborg.

 

Hvordan optages jeg på FGU?

Din uddannelsesvejleder kan lave en målgruppevurdering til FGU, når I har gennemgået mulighederne og vurderet, at FGU vil være et godt tilbud til dig.

Yderligere oplysninger

Læs mere om uddannelsen FGU Midtjylland

 
Sidst opdateret: 18.01.2020