Pligt til uddannelse

Er du mellem 15-17 år har du pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet,
som sigter mod, at du gennemfører en uddannelse. Det skal fremgå af din uddannelsesplan, hvad du
er i gang med.

Din uddannelsesvejleder følger op på, om du overholder din uddannelsesplan. Hvis du afbryder din uddannelsesplan vil din uddannelsesvejleder kontakte dig inden for 5 dage fra den dag, vi får besked på, at du ikke længere følger din plan. Inden for 30 dage skal vi sammen finde ud af, hvad du skal i stedet for

Du kan altid ændre din uddannelsesplan ved at kontakte din uddannelsesvejleder, så I sammen kan aftale et andet forløb, så du fortsat er i gang.

Hvis du og dine forældre ikke ønsker at samarbejde om uddannelsesplanen, så har vi pligt til at indberette det til kommunen og Udbetaling Danmark, som så vil stoppe ungeydelsen.

Sidst opdateret: 25.03.2020