Kommunal ungeindsats

Organisering af den Kommunale Ungeindsats for de 15 til 30-årige i Viborg Kommune

Organisering af den Kommunale Ungeindsats for de 15 til 30-årige i Viborg Kommune

1. august 2019 trådte en ny lov i kraft, som giver kommunerne ansvaret for, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få fast tilknytning til arbejdsmarkedet.  I Viborg Kommune omfatter den kommunale ungeindsats alle unge mellem 15 og 30 år, som har brug for støtte fra flere forskellige afdelinger i kommunen. Fra august kommer de unge til at møde Viborg Kommune som én samlet enhed.

Formålet er at sikre, at den unge, via en central kontaktperson, får en koordineret og tilpasset støtte til at komme videre i livet. I Viborg kommune hedder dette en ungeguide.

Kommunen arbejder sammen på tværs af afdelingerne for at sikre, at den unge får en fælles aftalt støtte fra afdelinger, der arbejder med beskæftigelse, familieområdet og det sociale område. 

Én indgang til kommunen

Det tværfaglige samarbejde består af tre dele: tildeling af ungeguide, én uddannelses- og jobplan for den unge samt en koordinerende sagsbehandler.  

Tildeling af ungeguide

Alle unge mellem 15 og 30 år med en sag i flere myndighedsenheder skal tilbydes en ungeguide. Tildelingen af ungeguide foregår på et tværgående koordineringsmøde (k-møde) eller via ungekoordinator Fidaim Gashi. Ungeguidens støtte til den unge tager udgangspunkt i den unges konkrete sociale og personlige udfordringer. Støtten bygger på en målrettet, koordineret og individuelt tilrettelagt indsats som er funderet i et tværfagligt løft af den unge. Ungeguiden vil typisk være en person, som den unge kender i forvejen. Det kan f.eks. være en lærer eller en socialrådgiver.

Uddannelses og jobplan
Uddannelses- og jobplanen er det koordinerende tværfaglige redskab, der samler de aktuelle indsatser og tilbud den unge har i de forskellige afdelinger. Denne skal bane vejen for unges tilknytning til uddannelse- eller job.

Uddannelses- og jobplanen skal fremstå sammenhængende, og den unge skal opleve, at der arbejdes ude fra de samme målsætninger på tværs af uddannelse/beskæftigelse, familie og socialområdet. Denne plan er helt central for ungeguidens funktion da den danner rammen og retningen for den unge.

Den sagsbehandler der har tilbudt og indstillet til ungeguide er ansvarlig for udarbejdelse af uddannelses og jobplan i samarbejde med den unge samt andre aktører. Denne sagsbehandler får en koordinerende funktion i forbindelse med at følge løbende op på planen sammen med den unge, ungeguide samt andre relevante aktører.

Ungekoordinator Fidaim Gashi er ansat til at sikre, at den tværfaglige indsats for unge bliver gennemført systematisk og struktureret.

 

Sidst opdateret: 08.10.2020