Repatriering

Udlændinge bosiddende i Danmark har mulighed for frivilligt at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland.

Muligheden for at vende tilbage til hjemlandet er blevet gjort mere fleksible i forhold til at få økonomisk støtte. Derudover opprioriteres vejledningen omkring hvilke muligheder der er for at vende tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland.
Kommunen og Dansk Flygtningehjælp rådgiver udlændinge om muligheden for hjælp til repatriering. 

Dansk Flygtningehjælps rådgivning

Du kan få individuel rådgivning om repatriering hos Dansk Flygtningehjælp, vedrørende:

 • vejledning om muligheden for hjælp efter repatrieringsloven, lov om social pension og andre relevante love
 • rådgivning den enkelte udlændinge om mulighederne for økonomisk hjælp ved repatriering,
 • rådgivning om konsekvenserne af at opgive opholdstilladelse i Danmark
 • samtale om familiens overvejelser og fremtidsplaner i hjemlandet

Dansk flygtningehjælp kan træffes via telefon eller mail:
Telefonnummer: 3373 5000
atvendehjem@drc.ngo

Forberedelse til at vende hjem

 • du har mulighed for rekognosceringsrejse til hjemlandet med henblik på at træffe beslutning om repatriering,
 • du har mulighed for at deltage i praktik og uddannelsesforløb m.v. i hjemlandet
 • du mulighed for at yde hjælp til erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme beskæftigelsesmuligheder i hjemlandet
 • du har mulighed for at vælge en startpakke til køb af bohave som alternativ til transport af personlige ejendele.
 • du har mulighed for økonomisk støtte til anskaffelse af nationalitetspas m.v., der er nødvendigt for, at repatriering kan foretages.

Hvem kan få økonomisk støtte til at vende tilbage til sit hjemland

Hvis du har fået opholdstilladelse som:

 • Flygtning
 • Familiesammenførte til flygtning
 • Familiesammenført udlændinge, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst fem år
 • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller er efterkommere af disse
 • Andre udlændinge
 • Har dobbelt statsborgerskab (hvoraf det ene er dansk), men frasiger sig det danske statsborgerskab

Reglerne gælder ikke for

 • Danske og nordiske statsborgere
 • Statsborger fra EU/EØS-land og Schweiz og disses familiemedlemmer (uanset statsborgerskab)
 • Selv har midler til at etablere dig for i dit hjemland

 


 

 


Sidst opdateret: 02.04.2019