Hvad arbejder Integrationsrådet med?

logo for medborgerskab

Integrationsrådets arbejde

  • Alle borgere i Viborg Kommune skal være aktive medborgere med lige rettigheder og muligheder
  • Nyankomne flygtninge og indvandrere skal have en god start i Viborg 
  • Styrke mangfoldigheden og fællesskabet bl.a. via kulturelle og sportslige arrangementer 
  • Holde øje med og forholde sig til lokalpolitiske forslag, som omfatter etniske gruppers vilkår i Viborg
  • Inspirere og tænke nye tanker til gavn for alle i Viborg
  • Være talerør for de etniske foreninger og grupper
Sidst opdateret: 02.04.2019