Integrationsrådet

logo integrationsrådet

Integrationsrådet i Viborg Kommune er et talerør for etniske minoriteter og skal medvirke til, at Viborg Kommune er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig uanset etnisk baggrund.

Integrationsrådet skal derfor støtte byrådet i, at Viborg Kommune har en effektiv og sammenhængende integrationsindsats - og komme med forslag til hvordan det kan gøres på den bedste måde.

Integrationsrådets arbejde

  • Alle borgere i Viborg Kommune skal være aktive medborgere med lige rettigheder og muligheder
  • Nyankomne flygtninge og indvandrere skal have en god start i Viborg 
  • Styrke mangfoldigheden og fællesskabet bl.a. via kulturelle og sportslige arrangementer 
  • Holde øje med og forholde sig til lokalpolitiske forslag, som omfatter etniske gruppers vilkår i Viborg
  • Inspirere og tænke nye tanker til gavn for alle i Viborg
  • Være talerør for de etniske foreninger og grupper

 

Sidst opdateret: 12.09.2019