Uddannelse

Målrettet vejledning og brobygning til ungdomsuddannelser er blandt aktiviteterne i uddannelsesindsatsen.

Erhvervsrettet vejledning

UU har styrket kompetencerne, så der i højere grad leveres arbejdsmarkedsrettet indhold i vejledningen til de unge, ligesom der er skabt ledelsesmæssigt fokus på uddannelsesplanerne.

Målene for uddannelsesindsatsen er at styrke relationerne til de unge og skabe et tættere samarbejde mellem UU, erhvervsskoler og erhvervslivet. Der vil blive målt på, hvordan indsatsen har givet resultater på baggrund af tilmeldingerne til erhvervsskolerne.

UU har i samarbejde med Erhvervsuddannelserne og erhvervslivet indtil nu, blandt andet gennemført:

  • "Hands-on" kampagnebesøg på industrivirksomheder, så flere unge vil vælge en erhvervsuddannelse i industrien
  • Virksomhedsbesøg
  • Fælles temadag mellem uddannelsesmiljøerne og kommune om psykisk sårbare unge
  • Praktik for vejleder på erhvervsuddannelserne fortsætter.

I efteråret 2016 får vejlederne fra UU mulighed for at komme i praktik på erhvervsuddannelserne.

Ledelsen i UU og på erhvervsuddannelserne har et øget fokus på, at uddannelsesplanerne bliver mere fyldestgørende udfyldt - f.eks. at det markeres, hvis der er behov for praktisk/pædagogisk støtte til at gennemføre uddannelse.

Overgang til erhvervsuddannelser

VUC og Erhvervsakademi Dania i Viborg har etableret en 'akademipakke', der skal sikre overgangen for VUC-kursister til erhvervsakademiets uddannelser. Ligeledes har VUC indgået en formel samarbejdsaftale med den nye produktionsskole i Viborg.

I GANG  MED UDDANNELSE 2017 (IGMU 17)

IGMU 17 er et fleksibelt og udviklende tilbud til de unge over 18 år, som har behov for ekstra støtte for at komme i gang med en uddannelse. Forløbet er på 13 uger og rummer blandt andet undervisning i dansk og matematik, uddannelsespraktik på  Mercantec og uddannelsesbesøg på VUC og Social- og sundhedsskolen.

Læs mere om IGMU 17

Ledelsesnetværk - FORUM 100

FORUM 100 er et ledelsesnetværk mellem Kommunen og uddannelsesinstitutionerne i Viborg Kommune. Netværket er blevet revitaliseret i 2015/2016 for at styrke videndeling og udarbejde en fælles indsatsmodel, der er rettet mod unge med psykiske og/eller sociale problemer.  I 2016 BLEV der bl.a. blive gennemført en uddannelsesmesse for forældre og elever med 2.500 deltagere. Uddannelsesmessen er i fremtiden en del af den kollektive vejledning og uddannelse- og jobundervisning.

 

Sidst opdateret: 17.02.2017