Kommuneindsats

En række af indsatserne for at sikre, at unge ledige finder vej til uddannelse eller job, sker i regi af Viborg Kommunes arbejdsmarkedsafdeling.

Omlægning af indsatsen i jobcentret

Viborg Kommune har gennemført en række omlægninger for at optimere hele den virksomhedsrettede indsats. Omlægningen medfører også positive effekter for ungeledigheden. Antallet af unge ledige i virksomhedsrettet aktivering er steget med 9 pct. i første kvartal 2016 i forhold til samme periode sidste år.

Nytteindsats

Unge under 30 år uden uddannelse, som er klar til at tage en uddannelse, får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp, hvis de ikke kan forsørge sig selv. Elever på gymnasier og erhvervsskoler får en orientering om de krav, de vil blive mødt med, hvis de søger om uddannelseshjælp. Konkret drejer det sig bl.a. om fra dag 1 aktivering og derefter virksomhedspraktik. De unge får tilbud om uddannelsesvejledning. Hvilket fra april 2015 til april 2016 har det betydet et fald på 26 pct. af unge i denne målgruppe, der modtager uddannelseshjælp. 

Sanktioner

Viborg Kommune har indført mere konsekvente sanktioner, når ledige ikke overholder aftaler med jobcentret eller ikke deltager i planlagt aktivering. Indsatsen er rettet mod de stærkeste unge. Det har betydet, at Kommunen har iværksat sanktioner mod over godt 32 pct. modtagere af uddannelseshjælp i 4. kvartal 2015 i forhold til 3. kvartal samme år.

Sidst opdateret: 17.02.2017