Intensiv forløb og parallel indsats giver resultat

Et godt eksempel på hvordan et intensivt forløb, hvor flere tiltag på én gang sættes i spil, så det giver mening for den unge.

26 årige Mikkel var udfordret af symptomer på angst, depression og svære uoverskuelige økonomiske udfordringer og meget ringe netværk.

En udredning i psykiatrien viste, at det var Mikkels sociale situation, der gav ham symptomer og han blev derfor hurtigt afsluttet igen med anbefaling om hjælp til hans udfordringer.

Ugen efter 1. samtale på jobcenteret begynder Mikkel på et nyt IGMU hold (I gang med uddannelse) med henblik på at blive afklaret omkring uddannelsesønske samt lære at netværke.

Sideløbende med IGMU havde Mikkel et samtaleforløb med sin sagsbehandler for at blive fastholdt i IGMU forløbet, finde egne ressourcer og få styr på økonomien.

Mikkel henvises til psykiatrien med henblik på hurtig udredning, samtidigt begynder Mikkel i en gruppe hos ”Unge i aktion”. Under forløbet Unge i aktion finder Mikkel ud af at han gerne vil arbejde med.

Mikkel begynder snart i virksomhedspraktik på Grundfos med henblik på en læreplads på Grudfos fra august.

 

 

For yderligere information om casen kan Inge Beck kontaktes på tlf.: 87874906.

Casen er desuden anonymiseret.

 

UNGE I AKTION

Formål

Formålet med forløbet er at støtte den unge i overensstemmelse med betingelserne for at modtage uddannelseshjælp at overgå til selvforsørgelse. Primært i forhold til uddannelse på elevløn eller SU, sekundært i form af ordinært arbejde.

Samt at erhverve sig almene sociale og personlige færdigheder i forhold til påbegyndelse og gennemførelse af en kompetencegivende uddannelse og mestring af overgangen fra ung til selvforsørgende voksen – herunder deltagelse i samfundslivet i bred forstand.

  • Del 1 - De første 3 uger
  • Den metodiske tilgang vil være ”anerkendende evaluering” og ”aktionslæring”, der aktiverer de unge og motiverer dem til at tage stilling til deres egen indsats.
  • Del 2 - Det videre forløb

Fra uge 4 og frem knyttes de unge til mindre ”netværksgrupper”/”aktionslæringsgrupper”. Del 2 forestås af frivillige, der alle har gennemført et introduktionsforløb i projektets metoder.

Grupperne mødes 2 gange i måneden (2-3 timer ad gangen)

Sidst opdateret: 16.06.2016