Sådan gør vi fremskridt

Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i job eller uddannelse. Læs her om, hvordan vi har gjort fremskridt frem til 1. juni 2016.

Erhvervsliv, uddannelsessteder og kommune har det seneste år arbejdet intensivt med at nedbringe antallet af ledige unge under 30 år. Målsætningen er klar: De unge skal enten i gang med job eller uddannelse.

Arbejdet er delt i indsatser, der skal give resultat på kort sigt, og indsatser hvor der først kan forventes resultater i løbet af 1-2 år. Dertil er der planlagt indsatser, som vil supplere eller understøtte indsatserne.

Her kan du læse om de resultater, der er opnået frem til 1. juni 2016

Uddannelse
(brobygning, vejledning, overgange, ledelsesnetværk)

Kommuneindsats
(Omlægning af jobcenterindsats, nytteindsats, sanktioner)

Tilbud
(Center for Mestring, TUBA)

Se samlet notat med resumé af indsatser på virkning på kort sigt (bilag til TULUs dagsorden den 14. juni 2016).

Sidst opdateret: 17.02.2017