Virksomhedernes rolle

Svejser

Viborg Kommune har sammen med uddannelsesinstitutionerne og ViborgEgnens Erhvervsråd sat fokus på især to områder.

Virksomhedernes muligheder for at stille praktikpladser til rådighed for uddannelse

Virksomhederne i Viborg Kommune garanterer praktikpladser til alle elever på foreløbigt seks uddannelser inden for industri, håndværk og byggeri i samarbejde med ViborgEgnens Erhvervsråd og Mercantec.
• Industritekniker
• Elektronikfagtekniker
• Gulvlægger
• Struktør
• Automatiktekniker
• Klejnsmed

Målet med praktikpladsgarantien er dels at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft til de fremtidige behov, dels at understøtte de unges motivation for at tage en erhvervsuddannelse.
Praktikpladsgarantien forventes at kunne udvides med flere uddannelser.

Virksomhedernes medvirken i forhold til de unge, der ikke aktuelt er parate til en uddannelse

ViborgEgnens Erhvervsråds Rekrutteringsnetværk og initiativet Viborg Cares, der tilbyder virksomhedsledere som mentorer for udsatte unge, er de centrale aktører i denne indsats.
Det forventes, at indsatsen kommer til at omfatte i alt 16 mentorer. De første mentorforløb er gennemført med succes.

Sidst opdateret: 20.03.2017