Kultur og relationer i sagsbehandlingen

Ung mand

Viborg Kommune arbejder med at udvikle sin kultur for at sikre en god dialog med de unge ledige. Der er sat fokus på især tre områder.

Kulturændring og kompetenceudvikling i jobcenteret

Jobcentrets medarbejdere gennemfører et udviklingsforløb, der skal skabe klare rammer om arbejdet med de ledige, så der kan skabes en stærke personlige relationer til den unge og samtidig sikrer, at jobcentret handler inden for rammerne af den lovgivning, det skal administrere.

Overgangsmøder mellem børneområdet og socialområdet

Alle unge med behov holder sammen med deres forældre et møde med kommunen, når de bliver 18 år. Målet er at fastholde en positiv udvikling for den unge, når det gælder kontakten med kommunen. Det kræver et stærkt samarbejde mellem de forskellige dele af kommunen – både når der holdes møder og som en del af dagligdagen.

Tættere samarbejde mellem social- og arbejdsmarkedsområderne

En meget stor del af de unge, som har problemer med tilknytning til uddannelse og beskæftigelse, har også sociale, psykiske eller helbredsmæssige problemer. Derfor arbejder kommunen på at tilbyde den unge at deltage i aktiviteter, der kan hjælpe til at komme i beskæftigelse samtidig med, at de får tilbud om inden for det sociale område.

Sidst opdateret: 20.03.2017