Grundskolen og familierne

Unge i grundskolen

Den forebyggende indsats i grundskolen og samarbejdet om udsatte familier skal bidrage til at bryde den negative sociale arv gennem samarbejde, styrkede relationer og tværfaglig indsats.

Indsatserne skal medvirke til at gøre de udsatte elever mere robuste og i stand til at indgå i forpligtende, lærende fællesskaber.

Den tværfaglige model

Et tværfagligt samarbejde om børn i grundskolen, som sikrer en helhedsorienteret indsats for de elever, der ellers risikerer at gå ud af skolen uden forudsætninger for at tage en egentlig uddannelse.
Kompetencecenter for fravær
Opsamling af viden om børns fravær fra skolen, så der kan sættes tidligere og mere målrettet ind, når børn mistrives.

Sårbare gravide

En særlig indsats i forhold til udsatte unge, der selv er på vej til at blive forældre.

Folkeskolernes samarbejde med ungdomsuddannelserne

Der udvikles en målrettet strategi for folkeskolernes samarbejde med ungdomsuddannelserne, herunder brug af arbejdsmetoden Tidlig Opsporing og Indsats (TOPI) i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Redskaber i indsatsen kan f.eks. være at udvide mentor- og ”bedsteforældreordninger”, kompetenceudvikle kontakt- og klasselærere, samt mere samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning og familieafdelingen.

Sidst opdateret: 20.03.2017