Forberedelse af uddannelse

Pige med tablet

Uddannelse er vigtig for den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, men en del unge har brug for hjælp og sparring for at gøre sig klar til at vælge og gennemføre en uddannelse.

Erhvervsuddannelse som karrierevej

Viborg Kommune og erhvervsuddannelserne sætter fokus på mulighederne for karriere og arbejdsliv, hvis man vælger en praktisk / håndværksmæssig uddannelse. Det kræver nye former for samarbejde med folkeskolerne, så de unge tidligt får et klarere billede af erhvervsuddannelsernes muligheder. Målet er at styrke de unges overblik over ungdomsuddannelser, så erhvervsuddannelserne indgår i overvejelserne som et realistisk alternativ.

Job med uddannelsesperspektiv for øvrige uddannelsesparate (Virksomhedsrettet indsats med uddannelsesperspektiv)

Øvrige uddannelsesparate er den del af de unge, der mangler at gennemføre en ungdomsuddannelse og ikke er klar til at begynde på en uddannelse her og nu. Omvendt er deres problemer ikke så alvorlige, at det er urealistisk på kortere sigt at komme i gang.
Midlet er, at de kan komme ud som praktikant på rigtige arbejdspladser. Undervejs i forløbet har den unge sin sagsbehandler og jobkonsulent som mentor.
Viborg Kommune har nedsat en særlig medarbejdergruppe, der udelukkende arbejder med denne indsats. Og den unge følges helt til dørs – indsatsen fortsætter, indtil den unge kommer godt i gang med en relevant uddannelse.

Tværgående indsats for unge med anden etnisk baggrund

Alt for mange unge med anden etnisk baggrund kommer ikke videre i uddannelsessystemet efter grundskolen – især drengene. Hvis det mønster skal brydes, skal der sættes ind med en langt stærkere, sammenhængende og tværfaglig indsats.
Jobcenter Viborg, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skoleområdet og Skive-Viborg HF & VUC er gået tæt sammen om etableringen af et udvidet folkeskoletilbud til unge flygtninge.
Tilbuddet skal styrke de unge grundskolekompetencer, deres faglige niveau i dansk og matematik samt tilbyde de unge en virksomhedsrettet indsats.

Frafald på ungdomsuddannelserne

En meget stor del af de unge, der afbryder en ungdomsuddannelse, har enten sociale eller psykiske problemer. I ca. halvdelen af tilfældene er misbrug af alkohol eller stoffer en del af den unges liv.
I Viborg Kommune er der taget initiativ til Viborg Uddannelsesnetværk - et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og kommunen med Viborg Produktionsskole som tovholder. Initiativet sikrer, at unge, der falder fra en ungdomsuddannelse, hurtigt får tilbud om et forløb på produktionsskolen.
En medarbejder fra Rusmiddelcenteret tilknyttes erhvervsuddannelserne, ligesom der oprettes en psykolog-ordning for elever, der er tæt på frafald. Psykologordningen svarer til den, som allerede findes på gymnasieområdet.

Sidst opdateret: 20.03.2017