Langsigtede indsatser

Langsigtede indsatser

En række tværgående arbejdsgrupper med repræsentanter fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommune har udarbejdet handleplaner, der på længere sigt skal være med til at reducere antallet af ledige unge.

Læs om nogle af indsatserne med langt sigte:

Forberedelse af uddannelse

Uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommune arbejder tæt sammen om at sætte fokus på erhvervsuddannelserne som karrierevej, praktikordninger på virksomheder, udvidet folkeskoletilbud til unge med anden etnisk baggrund og indsats mod frafald på ungdomsuddannelserne. Læs mere om forberedelse af uddannelse.

Virksomhedernes rolle

Viborg Kommune har sammen med uddannelsesinstitutionerne og ViborgEgnens Erhvervsråd sat fokus på især to områder:

  • Virksomhedernes muligheder for at stille praktikpladser til rådighed for uddannelse
  • Virksomhedernes medvirken i forhold til de unge, der ikke aktuelt er parate til en uddannelse.

Læs mere om virksomhedernes rolle.

Grundskolen og familierne

Den forebyggende indsats i grundskolen og samarbejdet om udsatte familier skal bidrage til at bryde den negative sociale arv gennem samarbejde, styrkede relationer og tværfaglig indsats. Læs mere om grundskolen og familierne i det forebyggende arbejde.

Kultur og relationer i sagsbehandlingen

Viborg Kommune arbejder med at udvikle sin kultur for at sikre en god dialog med de unge ledige. Der er sat fokus på især tre områder:

  • Kulturændring og kompetenceudvikling i jobcenteret
  • Overgangsmøder mellem børneområdet og socialområdet
  • Tættere samarbejde mellem social- og arbejdsmarkedsområderne.

Læs mere om kultur og relationer i sagsbehandlingen.

Sidst opdateret: 20.03.2017