Kommunikationsstrategi i syv punkter

1. Vi kommunikerer pro-aktivt om arbejdet med den tværgående indsats for ledige unge med vægt på de væsentligste milepæle og initiativer i hele indsatsens levetid.

2. Åbenhed i kommunikationen prioriteres højt for at sikre, at indsatsen og dens aktiviteter er gennemsigtige og forståelige for vores interessenter. Vi kommunikerer i hele forløbet med blik for vores interessenters fokus og mediebrug.

3. De ledige unge, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, ansatte og andre interessenter skal under hele indsatsen opleve, at der er mulighed for dialog og medindflydelse. Her er det vigtigt at skabe klarhed over, hvor og hvornår der er mulighed for reel indflydelse, og hvornår det er lovgivningen eller byrådet, der sætter rammerne.

4. Det tværgående udvalg (TULU) har i samarbejde med den administrative styregruppe ansvaret for den overordnede kommunikation, når det drejer sig om strategiske udmeldinger. Alle andre direkte involverede interessenter bidrager også til kommunikationen, som praktisk understøttes af sekretariatsgruppen.

5. Vi ønsker i første omgang primært at sætte en mediemæssig dagsorden om indsatsen i den regionale presses dagblade og elektroniske medier samt kommunale fagmedier. I takt med, at der kan dokumenteres resultater af indsatsen, udvides den aktive mediekontakt til udvalgte landsdækkende medier – herunder relevante fagblade.

6. Sociale medier spiller en stor rolle både i forhold til de unge lediges eget medieforbrug og i forhold til, hvor de traditionelle medier finder deres nyhedshistorier. Derfor er vi bevidste om selv at være aktive på og overvåge de sociale medier.

7. Når det drejer sig om forhold, der i særlig grad vedrører ansatte i Viborg Kommune, følger vi det princip, at vi altid kommunikerer først til byråd og ansatte, så rækkefølgen er: Byråd, ansatte, (evt. øvrige interessenter) og slutteligt pressen.

Sådan føres strategien ud i livet

TULU og den administrative styregruppe har en særlig opgave som talspersoner gennem hele processen. De har det strategiske overblik, og dermed spiller de en afgørende rolle for, at kommunikationen om indsatsen for ledige unge lykkes.

Sekretariatsgruppen understøtter og udfører de praktiske kommunikationsaktiviteter med afsæt i de områder, som TULU beslutter at sætte fokus på.

Viborg Kommunes hjemmeside er et naturligt omdrejningspunkt for formidling af beslutninger, fakta og fremdrift i indsatsen. Der etableres et dedikeret område på hjemmesiden om indsatsen. Hjemmesiden suppleres af de kanaler, herunder sociale medier, som vil skabe mest værdi i de enkelte prioriterede tiltag for målgrupper og budskab.

Kommunikationsstrategien godkendes af den administrative styregruppe. Strategien suppleres med kvartalsvise kommunikationsplaner med aktuelle indsatser, udformet af sekretariatsgruppen.

Sidst opdateret: 27.06.2016