Mistet retten til sygedagpenge?

Ny praksis for udbetalingen af sygedagpenge betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge, før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag.

Efter den nye praksis må udbetalingen af sygedagpenge først standses, når kommunen har taget stilling til, om du fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning og truffet afgørelse om det.

Kommunen må i denne type sager normalt ikke beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge skal standses med tilbagevirkende kraft. Hvis udbetalingen af dine sygedagpenge er blevet standset, før du har modtaget en afgørelse, har du derfor måske mulighed for at få genoptaget din sygedagpengesag.

Hvis du mener, at din sag om standsning af sygedagpenge skal genoptages, skal du selv kontakte Viborg Kommune eller Ankestyrelsen. I boksen til højre på siden kan du læse mere om, hvordan du kommer videre med genoptagelse af din sygedagpengesag.

 

Sidst opdateret: 19.09.2018