Ændring af sygedagpengeloven

Korttid på sygedagpenge
Sygemeldte som har ret til sygedagpenge, kan modtage sygedagpenge i en periode på fem måneder (22 uger), herefter skal din sygemelding revurderes. Revurderingen kan medfører, at Viborg Kommune forlænger din periode med sygedagpenge,  det sker efter forlængelsesreglerne.

Forlængelsesregler
De syv forlængelsesregler kan du læse mere om i boksen til højre.

Rettigheder og pligter
Vi anbefaler at du bruger lidt tid på at sætte dig ind i dine rettigheder, pligter og muligheder.


Har du spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte jobcentret.
Sidst opdateret: 15.03.2017