Når medarbejderen er sygemeldt

sygemeldt fra job

Ved du hvad sygefraværet i din virksomhed koster?

En virksomhed har 20 medarbejdere med en gennemsnitsløn inklusive pension på 35.000 kr. om måneden. I virksomheden har medarbejderne i gennemsnit seks fraværsdage om året på grund af sygdom. Det koster virksomheden 233.520 kr. om året. Eller 11.676 kr. pr. medarbejder.

Se CABIs sygefraværsberegner

 

Opfølgning på sygemelding ved Team Job og Sundhed
Hvis en medarbejder er sygemeldt og sygemeldingen forventes at vare mere end 8 uger, varetages sagen i ”Team Job og Sundhed” (tidligere Sygedagpengeafdelingen).

Den sygemeldte og arbejdsgiveren kontaktes
Team Job og Sundhed tager hurtigst muligt kontakt til både den sygemeldte og til arbejdsgiveren med henblik på en første samtale, der efter nærmere aftale afholdes på arbejdspladsen. Formålet er blandt andet i fællesskab at lave en plan for hvordan den sygemeldte kan beholde tilknytningen til arbejdspladsen. (Plan for fastholdelse)

Plan for fastholdelse på arbejdspladsen
En plan for fastholdelse vil fokusere på, at den sygemeldte hurtigst muligt vender tilbage i arbejde. Herunder hvordan arbejdsgiveren og Jobcenteret hver især kan understøtte en hurtig raskmelding. F.eks.

  • faste opfølgningssamtaler
  • delvis raskmelding
  • dialog om ændrede, mere skånsomme arbejdsopgaver – midlertidigt eller varigt
  • ergonomisk indsats som omtalt ovenfor
  • aktive tilbud som. f.eks. coaching, smertemestring eller stresshåndtering, som jobcenteret har til sin rådighed

Senest otte uger efter første fraværsdag vil I blive kontaktet. Som hovedregel når kommunen har modtaget sygemelding via 

Indberetning til virk.dk


Se også Viborg Kommunes hjemmeside

Sidst opdateret: 17.10.2019