Sygemeldt fra job

Når du har været sygemeldt i 30 dage, indberetter din arbejdsgiver sygemeldingen til kommunen. Herefter modtager du et oplysningsskema, som du skal udfylde og returnere inden 7 dage. Så er du tilmeldt jobcentret.

Du bliver telefonisk kontaktet af en sagsbehandler fra Jobcentret, som sammen med dig skal afklare nærmere om din situation og forventningerne om tidspunkt for raskmelding. Såfremt du ikke på det tidspunkt har en dato for raskmelding, aftales en plan for dit videre forløb.

Hold fast i arbejdet

  • Arbejdsfastholdelse

    Arbejdsfastholdelse

    Jobcenter Viborg ønsker at hjælpe alle sygemeldte i Viborg Kommune med at fastholde deres job.

Sidst opdateret: 08.02.2019