Ny praksis for stop af sygedagpenge

Østre Landsret har den 4. maj 2018 afsagt dom i en sag om stop for udbetaling af sygedagpenge. Dommen fastlægger en ny praksis i sager om sygedagpenge. Den nye praksis betyder at flere sager om stop for udbetaling af sygedagpenge skal behandles igen.

Stop for udbetaling af sygedagpenge

Dommen betyder, at Viborg Kommune skal vente med at stoppe udbetalingen af sygedagpenge til man har truffet en formel afgørelsen om stop af sygedagpenge. Har du som borger fået stoppet din udbetaling af sygedagpenge, inden Viborg Kommune formelt har truffet en afgørelse, kan du have ret til flere sygedagpenge end du har fået udbetalt.

Sager kan behandles igen

Viborg Kommune skal undersøge, om der er sager, som skal behandles igen.
  • Viborg Kommune skal genbehandle sager, hvis
    • udbetalingen af sygedagpenge er standset før den reelle afgørelses dato
    •  Ankestyrelsen på grund af for mange alvorlige formelle fejl har sendt sagen tilbage til Viborg Kommune.
  • Viborg Kommune skal selv vurdere, om der er sager, der bør gå om.

Forældelse

Vi gør opmærksom på at et krav og udbetaling af flere sygedagpenge kan være forældet. Hvis dine sygedagpenge er stoppet før den 4. maj 2015 er dit krav om tilbagebetaling af sygedagpenge forældet.

Hvis du mener, at din sag om sygedagpenge er omfattet af denne ændring i praksis, bedes du rette henvendelse til Merete Stroland tlf: 87 87 47 05 mail: mhs@jobcenterviborg.dk.

Sidst opdateret: 08.02.2019