Reformer på arbejdsmarkedet

Reformer på beskæftigelsesområdet
 
Dagpengereformen
Med dagpengereformen styrkes incitamentet til at tage et arbejde i løbet af dagpengeperioden.

Jobreform fase 1
Jobreformen indfører bl.a. et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel og har som formål, at flere i kontanthjælpssystemet skal ud på arbejdsmarkedet.

Refusionsreformen
Med refusionsreformen gennemføres en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Reformen indebærer et mere gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen afhænger af anciennitet.

Beskæftigelsesreformen
Intentionerne med beskæftigelsesreformen er bl.a., at flere ledige skal have en individuel, målrettet og jobrettet indsats og opnå varig beskæftigelse.

Sygedagpengereformen
Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre sygedagpengemodtagere økonomisk sikkerhed under deres sygdomsforløb samt en tidligere og bedre opfølgning.

Kontanthjælpsreformen

Målet med reformen er, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Reform af førtidspension og fleksjob
Målet med reformen er, at flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet og forsørger sig selv, og at færre ender på passiv forsørgelse.

Sidst opdateret: 28.09.2017