Pressemeddelelse fra Jobcenter Viborg

Gensidig forsørgelsespligt for samlevende er med halv virkning i 2014.

2014 bliver et overgangsår for de samlevende par, som fra 1. januar 2014 får pligt til at forsørge hinanden, når én af dem søger om kontanthjælp.

Med kontanthjælpsreformen følger fra 1. januar 2014 en gensidig forsørgelsespligt for samlevende, hvor begge er fyldt 25 år. Ordningen er først fuldt indfaset i 2015, og 2014 bliver således et overgangsår, hvor den nye ordning får halv virkning. I løbet af januar 2014 sender kommunen partshøringer og afgørelser ud til alle samlevende over 25 år. Nedsættelsen af kontanthjælpen træder i kraft med fuld virkning fra den 1. januar 2015.

Forsørgelsespligtens betydning
Den gensidige forsørgelsespligt gælder nu også dem, der bor og lever sammen i et parforhold, men uden at være gift. De nye regler betyder blandt andet, at hvis den ene har en formue, de begge kan leve af, har ingen af parterne ret til kontanthjælp fra 2015. For samlevende, hvor begge er berettiget til kontanthjælp får den gensidige forsørgelsespligt ikke betydning.

På indtægtssiden betyder gensidig forsørgelsespligt for samlevende, hvor den ene part har en indtægt over et vist beløb, at samleveren fra 1. januar 2014 pligten til at forsørge én – ganske som hvis parret var gift.

Indplacering i nye målgrupper
På baggrund af den nye kontanthjælpsreform, har Jobcenteret brugt de sidste måneder på at indplacere alle kommunens kontanthjælpsmodtagere. Indplaceringen er sket i samarbejde med den pågældende borger. Der er efterfølgende sendt partshøring og afgørelsen ud til borgeren, inden den nye ydelse er trådt i kraft fra 1. januar 2014.

Lokalt i Viborg Kommune har kontanthjælpsreformen haft størst indvirkning på unge mellem 25 og 29 år.

Sidst opdateret: 09.01.2014