Beskæftigelsesplan

Plan for 2014

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række målsætninger, som er vejledende for kommunerne i tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen.

For 2017 er der udmeldt følgende mål:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

2. Flere unge skal have en uddannelse

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

I nedenstående beskæftigelsesplan er Viborg Kommunes indsatser i forhold til de vejledende ministermål beskrevet.

 Beskæftigelsesplan 2017 

Sidst opdateret: 13.12.2016