Frikommune

Et styrket medborgerskab

Siden 2010 har Jobcenter Viborgs indsats overfor ledige og sygemeldte haft udgangspunkt i en række politisk vedtagne principper. Dels en tillid til at alle er motiverede for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, dels en rollefordeling, hvor jobcenteret skal hjælpe og understøtte processen og undgå at tage initiativet og ansvaret fra borgerne.

Med status som frikommune har vi  nye muligheder for at tilrettelægge en mere individuel og meningsfuld indsats sammen med dig som er ledig eller sygemeldt, og vi bestræber os på altid at have udgangspunkt i din situation og ønsker til indsatsen.

Siden sommeren 2012 har vi arbejdet med denne omstilling og vi siger, at vi har taget et nyt ståsted.

Læs mere om frikommune og det nye ståsted

Læs den gældende frikommunevedtægt

Sidst opdateret: 19.12.2018