Coronavirus

Jobcenter Viborg - Sådan handler vi frem til 13. april 2020.

Regeringen har den 12. marts 2020 besluttet, at udbetaling af ydelser til ledige og sygemeldte borgere fortsætter, men store dele af beskæftigelsesindsatsen suspenderes. 
 
Jobcentrene lukkes ned, men vil køre med et nødberedskab, så det ikke får konsekvenser for borgernes ydelser. Sprogcenter Viborg og Jobigen holder lukket. 

Det betyder, at: 

 • Samtaler med ledige og sygemeldte afvikles fortsat, men kun digitalt eller via telefon. Alle fysisk planlagte samtaler i Jobcenter Viborg aflyses. Jobcenteret tager direkte kontakt til dig, hvis du er berørt. 

 • Det er frivilligt for dig at deltage i samtaler med jobcentret og de kan ikke få ydelsesmæssig konsekvens.  

 • Jobcenter Viborg vil så vidt muligt holde kontakt med alle ledige og sygemeldte. Vi vil gerne understøtte dig i at kunne vende hurtigt tilbage i job/uddannelse, når  
  risikoen for smitte med covid19 er aftaget. 

 • Alle igangværende aktiveringstilbud sættes i bero 
  Hvis ikke andet er aftalt møder du op igen i det tilbud, du er begyndt på, når myndighederne ophæver suspensionen. 

 • Dog kan virksomhedsrettede forløb, f.eks. på virksomheder, hvor driften opretholdes, videreføres, hvis du og virksomheden er enige om det.  

 • Nye aktiveringstilbud sættes ikke i gang. 

 • Din forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet suspenderes i perioden. 

 • Jobcenter Viborgs og a-kassers mulighed for at give sanktioner suspenderes 

 • Du kan stadig kontakte jobcentret – men kun digitalt, telefonisk eller via brev. 

 • Du kan stadig afgive klager – men kun digitalt, telefonisk eller via brev.  
  Fristen for klager og behandling af klager er suspenderet. 

 • Du kan modtage sin ydelse, hvis du er tilmeldt som ledig eller sygemeldt hos Jobcenter Viborg.  

 • Du kan stadig tilmelde sig som ledig eller sygemeldt – men kun digitalt, telefonisk eller via brev. 

 • Du kan stadig ansøge om ydelse – men kun digitalt via Jobnet, telefonisk eller via brev.  
  Husk at vedlægge dokumentation fra bank, indtægter, husleje m.v.

Se mere på Ydelseskontorets hjemmeside

 

Sidst opdateret: 25.03.2020