Sygemeldt fra ledighed

Du skal sygemelde dig via Jobnet.dk og herfra får både a-kassen og jobcentret besked. Når du har sygemeldt dig, indberetter din a-kasse sygemeldingen til kommunen, så du kan få udbetalt sygedagpenge. Herefter modtager du et oplysningsskema, som du skal udfylde og returnere inden 7 dage. Så er du ”tilmeldt” jobcentret.

Du bliver telefonisk kontaktet af en sagsbehandler fra Jobcentret, som sammen med dig skal afklare nærmere om din situation og forventningerne om tidspunkt for raskmelding. Såfremt du ikke på det tidspunkt har en dato for raskmelding aftales en plan for dit videre forløb.

For at kunne iværksætte det mest optimale forløb sammen med dig, vil vi gerne, at du udfylder spørgeskemaet i nedenstående linkboks, inden første møde med din sagsbehandler.

Er du sygemeldt mens du modtager ledighedsydelse, vil du fortsætte med at modtage denne ydelse under din sygemelding og fortsætte kontakten til din sagsbehandler med henblik på at aftale et forløb, der støtter dig til igen at blive raskmeldt.

Relevante link når du skal sygemelde dig og forberede dig til det første møde
Sidst opdateret: 10.04.2014