Ledig på kontanthjælp

Du skal møde personligt op på Jobcentret for at blive tilmeldt. Hvis du har tilmeldt dig via Jobnet.dk, skal du alligevel på første hverdag møde op på jobcentret.
Det gælder også selvom du allerede er tilmeldt jobcentret og hidtil har modtaget sygedagpenge, særlig uddannelsesydelse, revalideringsydelse eller andre ydelser.

Du får ved henvendelsen en tid til samtale med din sagsbehandler – typisk et par dage efter første henvendelse. Ved samtalen orienteres du om regler og du skal sammen med sagsbehandler aftale din plan for at komme i job/uddannelse. Hvis du ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal I aftale en plan om påbegyndelse af uddannelse.

Du skal oprette dit CV på Jobnet.dk hurtigst muligt og senest inden 3 uger. Jobcentret bruger dit CV, når virksomheder efterspørger arbejdskraft.

Nogle unge under 30 år med andre problemer end kun ledighed er fritaget for at oprette CV – spørg din sagsbehandler om det gælder dig.

Relevante links når du skal tilmelde dig jobcenteret og forberede dig til det første møde

Sidst opdateret: 05.08.2016