Gør det selv

Gør det selv

Al erfaring viser, at det er dig – uanset om du er ledig eller sygemeldt - der bedst ved, hvad der skal til.

Lovgivningen er ikke til diskussion. Når man modtager offentlige forsørgelse, skal man gøre, hvad man kan for igen at blive selvforsørgende. DVS vende tilbage til arbejde.

Mange vil gerne løse opgaven selv og behøver ikke jobcenterets hjælp.

Det er vi helt med på i jobcenteret. Bare vi får at vide, hvornår du agter at raskmelde dig, eller hvornår du regner med at være i arbejde igen.

Kun hvis vi kan se, at der ikke er fremdrift i din sag, vil vi kontakte dig – måske tidligere men senest i løbet af et par måneder.

Har du ikke lige løsningen, og vil du gerne drøfte dine muligheder med en sagsbehandler eller en jobkonsulent, så bestil en tid nedenfor. Hellere i dag end i morgen.

Sidst opdateret: 29.01.2015