Berettiget til ressourceforløb eller jobafklaring

Et ressourceforløb har en varighed på 1-5 år, og et jobklaringsforløb har en varighed på op til 2 år.

Målet med forløbene er, at du via tværfaglig og sammenhængende indsats gradvist udvikler din arbejdsevne, så du kan opnå ansættelse i et fleksjob eller i et ordinært job.

Der skal følges op på dit forløb og udvikling seks gange i løbet af det første år.

Anbefaling

Erfaringer viser, at virksomhedspraktik få timer om ugen forbedre mulighederne for at komme i job eller uddannelse. Praktikken kan efter en individuel vurdering kombineres med støtte fra din sagsbehandler og/eller en ansat på arbejdspladsen.

Dine muligheder

  • Virksomhedspraktik
  • Deltage i træning
  • Støtte og sparring fra en mentor
  • Deltage i forløb, der hjælper i forhold til f.eks. stress, depression, angst eller andre udfordringer

Viborg kommune tilrettelægger indsatsen i samarbejde med dig og lægger vægt på at færrest mulige personer er involveret i din sag. Denne form forventer vi giver et målrettet forløb med bedre koordinering og minimal ventetid.

Sidst opdateret: 17.01.2019