Ledig og uddannelsessøgende

Jo før du beslutter dig for at begynde på en uddannelse, jo længere kan du modtage støtte til dit forløb. Ufaglærte har sværere vd at finde job og længere ledighed end ledige med gennemført uddannelse.

Anbefaling
Der er langt mindre risikofor at blive ledig ligesom det er lettere at finde et job, hvis man har en gennemført kompetencegivende uddannelse.

Dine muligheder

  • Hjælp og sparring til valg af og optagelse på uddannelse via jobcenteret, a-kassen, studievejleder eller individuel kompetencevurdering på uddannelsesinstitutionen eller workshop på work4you
  • Virksomhedspraktik i max 4 uger før valg af uddannelse
  • Betaling af uddannelses og dagpenge i op til 52 uger under uddannelse inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder, hvis du er ufaglært.
Sidst opdateret: 05.01.2016