Berettiget til førtidspension

Aftaler om ansættelse med løntilskud eller i beskyttet beskæftigelse er ikke tidsbegrænset – så du kan fortsætte så længe du og arbejdspladsen vil.

Anbefaling
Førtidspensionister i enten beskytte beskæftigelse eller ansat i et løntilskudsjob oplever hverdagen positivt, fordi de har at fællesskab med andre på jobbet og en aktiv hverdag.

Dine muligheder

Sidst opdateret: 05.01.2016