Sagsbehandlingstider

Herunder kan du se sagsbehandlingstider i jobcenteret og på ydelseskontoret.

Ansøgning om hjælp til forsørgelse (kontant- uddannelseshjælp osv.)   10 arbejdsdage
Ansøgning om sygedagpenge, fra oplysningsskema er modtaget  10 arbejdsdage
Hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelser)  10 arbejdsdage
Udbetaling af løntilskud efter beskæftigelseslovens kap. 12  14 dage
Fleks løntilskud, ny ordning  Løbende måned
Udbetaling af refusion på fleksjob, gl. ordning  Løbende måned. + 30 dage
Ansøgning om revalidering  13 uger
Ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag  13 uger
Første samtale i jobcenteret  5 arbejdsdage
Virksomhedskontakt  2 arbejdsdage

 

 

 

Sidst opdateret: 16.01.2015