Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Går ind af dør

Etablering af Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg
Viborg Byråd har på opfordring fra bl.a. arbejdsmarkedets parter besluttet at etablere et lokalt forum for drøftelse af beskæftigelsespolitiske temaer. Behovet for et lokalt forum er blevet aktuelt efter nedlæggelsen af de lokale beskæftigelsesråd.

Formålet med Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg er at etablere et dialogforum for politikerne i Viborg Byråd og parterne på arbejdsmarkedet i forhold til beskæftigelsespolitiske spørgsmål og problemstillinger.

Opgaver
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg holder 2-4 årlige møder

På hvert møde drøftes et beskæftigelsespolitisk og/eller strategisk tema med henblik på at understøtte det politiske arbejde i Byråd og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. En af temadrøftelserne skal omhandle det kommende års beskæftigelsesplan.

På møderne kan desuden drøftes status på de indsatsområder, som indeholdes i Viborg Kommunes beskæftigelsespolitik, herunder beskæftigelsesstrategi og beskæftigelsesplan, samt eventuelle centralt udpegede politiske fokuspunkter og mål på beskæftigelsesområdet.

Andre emner kan tages op efter behov.

Sammensætning og udpegning
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg består af 13 faste medlemmer, der fordeles således:

2 repræsentanter         LO

1 repræsentant            FTF

1 repræsentant            Akademikerne

1 repræsentant            ViborgEgnens Erhvervsråd

3 repræsentanter         arbejdsgiverorganisationerne

2 repræsentanter         uddannelsesinstitutionerne,

3 repræsentanter         Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling af kandidater
De relevante organisationer opfordres til at indstille kandidater til medlemskab af Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg.

Forslag indsendes til:

Ledelsessekretariatet Job & Velfærd, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mail job-velfaerd@viborg.dk.

Fristen for indsendelse af forslag er 9. marts 2015.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Udvalgsformand Søren Gytz Olesen
tlf. 87 55 17 17, gytz@viborg.dk

Arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil
tlf. 87 87 49 00, cbu@viborg.dk

Specialkonsulent Steen Lindkvist Nielsen
tlf. 87 87 41 08, sn6@viborg.dk

Læs foreløbigt Kommissorium

Læs mødereferater

Sidst opdateret: 17.03.2017