Mentor

Mentor på arbejdspladsen

Vejledning og oplæring ved brug af en mentor

Hvis du er i job og har behov for støtte for at kunne fastholde dit job, har du mulighed for at få støtte til en mentor ordning.

Vi kan bevilge mentor støtte til såvel ledige, sygemeldte, revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot dit behov for mentorstøtten er afgørende. Det vurderes individuelt, hvor mange timer mentoren skal frikøbes til mentor funktionen.

Mentorstøtten kan være introduktion til uddannelsen, arbejdspladsen eller virksomheden samt vejledning og oplæring i arbejdet. Støtten kan også bestå i, at en mentor hjælper dig med forhold uden for arbejdspladsen / uddannelsesinstitutionen, der forhindrer, at du kommer i arbejde.

Sidst opdateret: 12.02.2015