Hjælpemidler og arbejdspladsindretning

Jobcentret har mulighed for at yde støtte til hjælpemidler til brug på arbejdspladsen og mindre ændringer af arbejdspladsen til borgere med en fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Der kan søges om fx en specialstol, et specialsæde til bil, en specialløfter, en særlig afskærmning mv.

Der bliver lavet en vurdering af hver enkelt ansøgning. Der vurderes på, om det er et særligt behov borgeren har for hjælpemiddel eller indretning af arbejdspladsen.
Hvis det vurderes at være en almindelig indretning af en arbejdsplads, som alle andre ansatte også har behov for, så er det en arbejdsgiverudgift.

I selvbetjeningsboksen kan du ansøge om hjælpemidler.

Sidst opdateret: 18.02.2019