Handicaps og arbejde

personlig assistanceordning

Hvis en handicappet medarbejder har svært ved at klare nogle af sine arbejdsopgaver, er det muligt at få dækket lønomkostningerne ved at ansætte en person, som kan assistere med at udføre opgaverne i op til 20 timer pr. uge.

Assistancen kan f.eks. bestå i hjælp til fysiske arbejdsopgaver, læsning og skrivning, hvis medarbejderen har nedsat syn eller er ordblind eller tegnsprogstolkning på møder og kurser, hvis medarbejderen har nedsat hørelse.

Læs mere om personlig assistance

Sidst opdateret: 27.07.2018