Handicap og arbejde

Personer med handicap skal have samme muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet som personer uden handicap.

Personlig assistance i erhverv betyder, at man kan kompenseres med praktisk eller særlig personlig støtte, når en funktionsnedsættelse medfører barrierer i opgavevaretagelsen.

For at være omfattet af mulighederne for personlig assistance, skal man have en varig og betydelig funktionsnedsættelse. Dermed menes, at der ikke må være tale om en funktionsnedsættelse af forbigående karakter, og at funktionsnedsættelsen medfører en betydelig barriere i det konkrete job. Den personlig assistent må ikke overtage hele arbejdsopgaver eller fungere som almindelig medhjælp eller vikar. 

Hvilke støttemuligheder omfatter ordningen

  • Praktisk bistand fx specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand og korrekturlæsning
  • Tegnsprogstolkning inkl. skrivetolkning, MHS-tolkning og videotolkning
  • Særlig personlig støtte fx støtte til struktur, overblik og kvalitetssikring af opgaver
  • Ved 37 timers ansættelse kan man som udgangspunkt få personlig assistance i op til 20 timer om ugen

Læs mere om personlig assistance

Sidst opdateret: 19.02.2019